Fortsatt lave renter i Lånekassen

Lånekassen har nå fastsatt rentene gjeldende fra 1. november 2016. Den flytende renten blir fortsatt 1,756 prosent. Fastrentene fra 1. november blir 1,549 prosent for 3 år, 1,874 prosent for 5 år og 2,472 prosent for 10 år. Alle disse rentene er svært lave. Rentene har aldri vært lavere. I forslag til statsbudsjettet for 2017 er det foreslått å øke renten med 0,35 %. Dersom det blir vedtatt vil renten bli 0,35 % høyere enn det som er oppgitt her fra 1. januar 2017.

Rentene blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,50 prosentpoeng. I forslag til statsbudsjett er det foreslått å redusere dette fradraget til 0,15 %

Boliglånstilbudene som blir brukt i utregningen av rentene i Lånekassen er standard annuitetslån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet (det vil si at boligverdien må være på minst tre millioner kroner). Avdragstiden er satt til 30 år, og låntakeren er 45 år. Lånetilbudene må være tilgjengelig over hele landet, og det må ikke være krav om å kjøpe tilleggstjenester for å få dette lånet.

Jeg vet selvfølgelig ikke hva den flytende renten vil bli fremover, men det er lite sannsynlig at den vil bli liggende mye lavere enn det som nå tilbys for tre års binding. Du risikerer ikke å tape mye ved å binde renten for tre år og har samtidig et vern mot høyere renter. En ekstra bonus er at du er garantert gevinst i november og desember sammenlignet med flytende rente. Fristen for å søke om fastrente går ut 17. oktober.

Utnytt studielånet

2 kommentarer til “Fortsatt lave renter i Lånekassen

    1. Jeg har fast rente på studielånet frem til 1. mars 2020 og har derfor ingen mulighet til å binde renta nå.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *