Lav fastrente fra Lånekassa

Lånekassa setter ned rentene 01.03.2012. Slik at du nå får ny super lav rente på studielånet.
Flytende rente 2,967 %
3 år fastrente 2,379 %
5 år fastrente 2,575 %
10 år fastrente 3,162 %

Det er umulig å forutsi hva renten vil bli i fremtiden, men renten vil aldri være negativ slik at vi må regne med en rente høyere enn null. Lånekassa bruker statsobligasjoner pluss et påslag til å dekke administrasjon. Du vil tape på fastrente dersom den flytende renten blir lavere enn fastrenten. Det er grenser for hvor lave rentene kan bli. Med en lav fastrente er muligheten for at den flytende rente skulle bli vesentlig lavere svært liten. Med binding på 3 år og en rente på 2,379 % får du en gevinst de to første månedene. Sannsynligheten for at den flytende renten skal bli enda lavere og holde seg der i i 3 år en lav. Jeg vil anbefale at de som har mulighet velger 3 års fastrente fremfor flytende rente. Renten på 5 års binding vil sammenlignet med 3 års binding innebære et tap de første 3 årene. Det betyr at du må gå med en stor gevinst de siste 2 årene for å veie opp. Med 3 års binding kan du etter 3 år velge ny fastrente på 3, 5 eller 10 år. Du kan også velge flytende rente. Det kan hende at alle disse rentene om tre år er høyere enn 2,575 %. Da vl du de neste to årene tape om du i dag velger 3 års binding isteden for 5 år. Jeg kan ikke forutsi renten om 3 år, men det er vel ingenting som tyder på at den vil være vesentlig høyere i dag. Renten på 10 år innebærer et tap de første fem årene, sammenlignet med 5 års binding. Over en 10 års periode er muligheten for politiske og økonomiske endringer større. Ønsker du en trygghet de neste 10 årene kan det være et alternativ. Jeg mener nok at det må store økonomiske endringer til for at det skal være lønnsom når en tar med i betraktningen at du taper penger de første 5 årene. Jeg vil nok mene at 5 års binding er bedre enn 10 år. Skulle renten bli høyere om 5 år så har du da sannsynligvis lavere gjeld slik at effekten av høyere rente blir redusert.

Fristen for å søke om fastrente er 10. februar.
http://www.lanekassen.no/

Se ellers mine råd om riktig bruk av studielånet.