Rekordlave renter i Lånekassen

Lånekassen har nå fastsatt rentene gjeldende fra 1. mai 2016. Den flytende renten settes ned til 1,913 prosent. Fastrentene fra 1. mars blir 1,569 prosent for 3 år, 1,903 prosent for 5 år og 2,550 prosent for 10 år. Alle disse rentene er svært lave. Rentene har aldri vært lavere.

Rentene blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,50 prosentpoeng.

Boliglånstilbudene som blir brukt i utregningen av rentene i Lånekassen er standard annuitetslån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet (det vil si at boligverdien må være på minst tre millioner kroner). Avdragstiden er satt til 30 år, og låntakeren er 45 år. Lånetilbudene må være tilgjengelig over hele landet, og det må ikke være krav om å kjøpe tilleggstjenester for å få dette lånet.

Jeg vet selvfølgelig ikke hva den flytende renten vil bli fremover, men det er lite sannsynlig at den vil bli liggende mye lavere enn det som nå tilbys for tre års binding. Du risikerer ikke å tape mye ved å binde renten for tre år og har samtidig et vern mot høyere renter. En ekstra bonus er at du er garantert gevinst i mai og juni sammenlignet med flytende rente. Et godt alternativ er 5 års binding. Du får litt lavere rente enn flytende rente og et vern mot høyere rente i fremtiden. Fristen for å søke om fastrente går ut 17. april.

Utnytt studielånet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *