Belåning av aksjesparekonto

Det har tidligere vært uklart om en aksjesparekonto kan belånes. Nå er det tydelig slått fast at den kan pantsettes og dermed brukes som sikkerhet for lån.

Pareto er den eneste jeg vet om som eksplisitt tilbyr dette pr. i dag. Nordnet arbeider med en løsning som kommer om kort tid.

For meg er det helt uaktuelt å flytte over til aksjesparekonto så lenge den ikke kan belånes. Jeg har dyr kredittkortgjeld og er helt avhengig av å gire opp investeringene i fond for å kunne få en avkastning som er høyere enn renten på kredittkortene.

Det er kommet klare signaler om innstramminger i forhold til usikrede kreditter. Jeg er derfor i en prosess der jeg aktivt selger meg ned i fond for å redusere gjelden.

Når jeg er ferdig med den prosessen vil min aksjeportefølje bestå utelukkende av investeringer finansiert med inntekter fra bloggene.

Det ideelle er da å ha de på en aksjesparekonto og belåne fondene for å presse ned kredittkortgjelden.

Når kredittkortgjelden er nedbetalt eller i alle fall redusert til et akseptabelt nivå kommer jeg til å bruke deler av lønnen på å invester i fond og gire opp. Det er en teknikk som har gitt god avkastning, men krever tilgang til kreditt og at gjelden totalt holdes på et håndterlig nivå.

Nordnet tillater inntil 5 aksjesparekonti pr. kunde. Jeg håper jeg får mulighet til å ha to slike konti og at begge kan stilles som sikkerhet for belåning.

Når det gjelder muligheten til å ha mer enn en konto pr tilbyder later det til å være noe forvirring. Pareto hevder det ikke er lov, Nordnet sier reglene er endret slik at det er lov og KLP sier at det ikke er noe poeng med flere konti fordi de uansett vil bli beskattet som om det bare var en konto. Her bør noen ta tak og få ryddet opp.

Les mer om aksjesparekontoen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *