Det går faktisk bedre nå

Jeg har hatt litt mye stress den siste tiden med fallende børser. Hovedgrunnen er at jeg har giret opp mine aksjefond. Egenkapitalen kunne vært brukt til å redusere kredittkortgjeld. Jeg må derfor ha høy avkastning for at dette skal være lønnsomt. I deler av året har egenkapitalen gitt en avkastning som er høyere enn det jeg ville fått om jeg heller betalte ned kredittkort. Men så snudde det og avkastningen sank. Først ble avkastningen lavere enn rentekostnaden på kredittkortene og så falt den så den ble negativ. Nå har dette snudd. Da jeg sjekket aksje og fondskontoen i dag så var avkastningen på egenkapitalen hittil i år tilsvarende 0,00 % årlig nominell rente. Tar en hensyn til alternativ kostnaden på egenkapitalen som 30.09.2014 var 23,37 % effektiv rente så blir det tap. Men det er likevel et viktig skritt i riktig retning. Jeg har en gjeldsgrad på 68,16 % og kan tåle et kursfall på 12,38 % før jeg blir overbelånt. Jeg kommer derfor til gradvis å øke belåningen slik at jeg får ut noe penger til nedbetaling av gjeld. Selv om det kan se ut som det verste er over så vil jeg ha noe mer egenkapital enn nødvendig. Det kan fremdeles være turbulent. Selv om markedet skulle gå opp utover høsten slik jeg regner med vil ikke det skje i en rett linje. Det er derfor greit å ha noe margin.