Endringer i mine investeringer

Jeg har en investeringsplan jeg følger for mine investeringer i IPS (Individuell pensjonssparing). Der har jeg 80 % i aksjefond og 20 % obligasjonsfond. Jeg rebalanserer i januar i år slik jeg gjør hvert år. Men i år gjorde jeg en liten endring. Jeg har 10 % i et vanlig globalt obligasjonsfond og 10 % i et high yield fond. Jeg kom frem til dette fordi jeg ennå har lenge igjen til pensjonsalder. Det å ha penger i et vanlig obligasjonsfond når det er 18 år igjen til jeg trenger pengene virker ikke fornuftig. Jeg rebalanserer en gang i året og eventuelt ekstraordinært ved store fall i aksjemarkedet. Rebalansering innebærer normalt at jeg kun flytter noen prosenter av investeringen. Det betyr igjen at mesteparten av plasseringene i obligasjonsfond vil bli der i 18 år fremover. Det er ikke fornuftig. Poenget med å ha penger i obligasjoner er først og fremst å kunne kjøpe aksjefond hvis aksjemarkedet stuper. Et high yield obligasjonsfond vil kunne brukes til dette. Det er obligasjonsfond som investerer i selskapsobligasjoner med høyere risiko for mislighold og høyere forventet avkastning. Verdien vil svinge mer enn i et vanlig obligasjonsfond, men med 18 år igjen til jeg begynner å bruke av pengene går det helt fint. Ved problemer i aksjemarkedet vil slike fond også kunne få en negativ avkastning fordi risikoen for mislighold øker hvis det går svært dårlig med bedrifter eller at bedrifter går konkurs. Et fall vil bli betydelig mindre enn fall i aksjekurser. Du vil da få et godt bytte forhold hvis du selger et slikt fond og kjøper aksjefond etter at aksjemarkedet har stupt. Børs krakk skjer ikke ofte og i perioder mellom slike krakk så vil det å investere high yield bond, også kalt selskapsobligasjoner, gi høyere avkastning enn et vanlig obligasjonsfond. Du vil fortsatt ha fordelen av å kunne kjøpe aksjer billig hvis det skjer et børskrakk.

Jeg valgte derfor å ha 10 % av pengene i Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR. Jeg satser på at den verste er over i EU og at den politiske viljen i er ster nok til å unngå kollaps. Det vil bli større opp og nedturer, men det er prisen jeg må betale for høyere avkastning. Jeg har fremdeles 10 % i KLP Obligasjon Global II, men er ikke sikker på hvor hensiktsmessig det er siden jeg kommer til å spare over så lang tid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *