Enkeltpersonforetak eller AS

Enkeltpersonforetak og aksjeselskap skattlegges forskjellig. Skatt i et aksjeselskap er også avhengig av om pengene tas ut i form av utbytte eller lønn.

Er du selvstendig næringsdrivende så har du en marginalskatt på 38,4 % for inntekt under toppskatt. Når du går over grensa for toppskatt øker marginalskatten til 47,4 %. Dersom inntekten er så høy at du må betale toppskatt etter høy sats blir marginalskatten 50,4 %.

Driver du et aksjeselskap og vil ta ut overskuddet i lønn må du betale arbeidsgiver avgift på 14,1 %. Det er en ekstra kostnad som gjør at det blir mindre penger igjen til lønn. Det positive er at det blir mindre inntektsskatt.

Tar en med arbeidsgiveravgift så har du en marginalskatt på 43,21 % for inntekt under toppskatt. Når du går over grensa for toppskatt øker marginalskatten til 51,1 %. Dersom inntekten er så høy at du må betale toppskatt etter høy sats blir marginalskatten 53,73 %.

Dette er høyere skattesatser enn det du betaler som næringsdrivende. Som lønnsmottaker får du minstefradrag på inntil 84150. Dette gir en skattebesparelse på 22.270 kr. Lønnsmottakere opptjener fulle rettigheter i folketrygden inkludert arbeidsledighetstrygd. Er du eneaksjonær, eneste styremedlem og eneste ansatt blir du sannsynligvis ikke sagt opp, men firmaet kan faktisk gå konkurs.

Du kan også ta ut penger som utbytte. Bedriften får ikke ført utbytte som en utgift slik som lønn. Det er ingen arbeidsgiveravgift på utbytte og mottaker betaler kun 27 % skatt.

Bedriften betaler først 27 % skatt av overskuddet og de resterende 73 % av overskuddet beskattes med 27 % av mottaker. Det gir totalt 46,71 % skatt.

Hvis overskuddet etter skatt tilsvarer en avkastning lik det statsobligasjoner gir, 1,1 % i 2013, kan det tas ut uten at mottaker betales utbytteskatt

Dersom målet er å spare skatt betaler selskapet ut lønn opp til grensen for toppskatt. Det som er igjen når lønn, arbeidsgiveravgift og selskapsskatten er betalt tar du ut i utbytte. Du kan selvfølgelig vente med å ta utbytte til senere. Bedriften må uansett betale skatt av overskuddet, men du betaler ikke skatt av mottatt utbytte før utbytte utbetales.

Du opptjener ingen rett til sykepenger, dagpenger arbeidsavklaringspenger eller fødselspenger på lønnsinntekter over 6 G (511.470 kr). For alderstrygd går grensa ved 605.240 kr.

Det har blitt enklere å etablere aksjeselskap, men det kreves fremdeles mer i form av regnskap og årsoppgjør. Spesielt mindre virksomheter vil kunne få økte regnskapskostnader ved å gå over til aksjeselskap.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *