Hva jeg har lært av pandemien

Vi har nå levd med korona i godt over ett år. Jeg setter opp noen punkter over det jeg har av erfaringer.

Det er lett å kutte forbruket

Under korona er det blitt mye mindre reising og mye mindre av å spise ute. Forbruket er redusert dramatisk. Jeg har også opplevd at denne livsstilen fungerer greit. Det er kanskje ikke sånn jeg vil ha det over lengre tid, men i en periode går det greit.

Internasjonale investeringer demper kursfall

Dette er kanskje ikke nytt, men var et forhold jeg ikke hadde tenkt på. Når børsene stuper faller også kroneverdien. Utenlandsk valuta som dollar og euro stiger. Det betyr at en som har investert i utenlandske fon vil få betydelig mindre tap målt i norske kroner.

Glad jeg er ansatt i staten

I private bedrifter blir folk sagt opp eller permittert. Næringsdrivende opplever også betydelige tap. Jeg har ikke merket noe. Det har ikke vært nevnt noe om nedbemanning.

Hjemmekontor har sine sider

Jeg jobber mye mindre effektivt hjemme fra enn på kontoret. Kursing fungerer dårlig på Zoom. Mye er lettere nåe en møtes fysisk. Kvaliteten på videokonferanser er for dårlig. Mye må endres for at hjemmekontor skal kunne erstatte det å gå på jobben.

Staten skifter raskt i totalitær retning

Nedstenging av samfunnet og stenging av grenser ble satt i verk over natta uten forvarsler. Vi er vant til at ting skjer gradvis og med litt respekt for grunnloven og grunnleggende menneskerettigheter. Men staten gjør tydeligvis det den vil uansett når staten mener det er nødvendig.

Noen viktige punkter

Det er åpenbart lurt med en del reserver i likvide midler. Spesielt for næringsdrivende og ansatte i privat sektor. Man bør kanskje sette av mer enn en først trodde var nødvendig.

En mulighet er å kutte i forbruket en kort periode for å bygge opp reserver. Folk har nå sett at forbrukskutt er mulig og at det har en stor effekt.

Det å avstå fra å investere internasjonalt fordi en er redd for valutasvingninger er dumt. Det var nettopp slike svingninger som gjorde at vi kom bedre ut.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *