Hvordan sjekke fremtidig pensjon ?

Det foregår stadig endringer av reglene for pensjon. Det er mye oppmerksomhet om pensjoner i media. Det er stadig vekk omtaler av forskjellige ordninger, endringer av ordninger og råd til forbrukere. Alt dette er kanskje mer forvirrende enn oppklarende. Mange lurer rett og slett på hva de får i pensjon.

Det finnes flere tjenester på nett som kan brukes til å beregne fremtidig pensjon. Ved bruk av flere slike kalkulatorer får du flere forskjellige svar og forvirringen blir ikke mindre. Feilen med slike kalkulatorer er at de ikke tar hensyn til din tidligere inntekt. Det har stor betydning hva du har gjort tidligere. Det blir ikke tatt hensyn til hvor mange år du har arbeidet, hva slags lønn du har hatt, om du har jobbet deltid en periode og hvor mye du tidligere har jobbet i det offentlige eller privat sektor. En kalkulator som bare spør om situasjonen i dag og beregner pensjon etter det gir feil svar.

Det du skal gjøre er å logge deg inn der du har pensjon og få en beregning på grunnlag av hva du faktisk har opptjent.

Logg deg inn på nav.no og gjør en beregning på grunnlag av hva du faktisk har opptjent. Pensjonen fra Nav er en lovfestet rettighet for alle uavhengig av hva slags andre pensjonsordninger du har. Nav har en forenklet pensjonskalkulator som beregner pensjonen din uten at du må logge inn. Ikke bruk den. Logg deg inn Med MinID eller BankID og beregn pensjonen på grunnlag av faktisk opptjening.

Har du en offentlig tjenestepensjon så logg deg inn i pensjonskassen f.eks. spk.no eller klp.no

Jobber du i privat sektor så sjekk med banken eller forsikringsselskapet der du har din tjeneste pensjon. Vet du ikke hvor du har pensjonsrettigheter så sjekk på norskpensjon.no

Storebrand har en pensjonskalkulator som ikke tar hensyn til tidligere inntekt og arbeidsforhold. Ikke bruk den. Jeg foretok selv en beregning og fikk opplyst at pensjonstallet mitt var høyere enn det jeg hadde behov for så jeg kunne i følge denne kalkulatoren spare et negativt beløp hver måned.

Dersom arbeidsgiver har tjenestepensjon i Storebrand så logger du deg inn og ber om beregning på grunnlag av hva du faktisk har opptjent.

Les min artikkel om pensjon og IPS.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *