Justeringer av mine investeringer

Jeg har nå gjort noen mindre justeringer av mine fond. På min vanlige aksje og fondskonto har jeg flyttet 4 % av andeler i DNB Telecom til Fidelity Switzerland A-CHF. Jeg har også lagt inn en kjøpsordre på Alfred Berg Indeks Classic. Oslo børs har falt så mye at det er gunstig å kjøpe. Jeg har redusert gjelden i september og har nå lagt inn en kjøpsordre tilsvarende halvparten av den gjeldsreduksjonen. Jeg har for mye gjeld, samtidig så er det nå et godt tidspunkt for kjøp. Da virker dette som en grei måte å gjøre det på.

Jeg har også rebalansert IPS. Det er tungvint på Nordnet. Jeg må først finne ut hvilke fond som skal selges og hvor mye, så må dette regnes om til prosent. Så finne ut hvilke fond som skal kjøpes og prosentvis fordeling. Så legger jeg inn bytte ordren. Jeg velger hvilke av mine fond jeg bytter fra, men når jeg skal velge hvilke fond jeg bytter til kan jeg ikke bar plukke blant de fond jeg har, men må søke blant alle fond Nordnet har. Dette er virkelig tungvint. Hvorfor kan de ikke bare sette opp en liste over de fond jeg har med prosentvis fordeling, så kan jeg bare legge inn ny prosentvis fordeling på hvert fond og systemet ordner resten? Det burde vært mulig. Et annet poeng er at skal en bare bytte mellom egne fond burde det være mulig å få opp en liste over egne fond på både fra og til siden. Nå måtte jeg først finne ut at jeg ville bytte 3 % av DNB Global Indeks og 2 % av KLP Obligasjon Global II, så måtte jeg finne ut at det skal fordeles med 37 % på Alfred Berg Indeks Classic, 24 % på KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II  og 39 % på Nordnet Superfondet Norge. Dette krever en del utregninger og tar unødvendig lang tid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *