Lønnsoppgjøret 2020

Frontfaget (industrien) har kommet til enighet om en ramme på 1,7 %. Med et overheng på 1,2 % blir det en liten økning. Inflasjonen er beregnet til 1,4 %. Det blir dermed en liten reallønnsøkning.

Det er forventet at andre tariffområder vil få en tilsvarende ramme. En bør nok ha lave forventinger siden overheng og lønnsglidning spiser opp mye av rammen. Lavtlønnede kan nok regne med litt mer i lønnsøkning, men ellers ser det ut til å bli et magert oppgjør.

Det neste er tariffoppgjøret i Spekter som starter 25. august med A-delsforhandlinger. Det neste er forhandlinger i de enkelte virksomhetene.

Staten starter forhandlinger 1. september med frist 15. september.

Korona har ført til betydelige økonomiske problemer. Mange er permittert eller sagt opp. Det er også et stort antall konkurser. Dette vil ha store og langvarige ringvirkninger. Statlige tiltak har dempet dette noe, men det er en grense for hvor lenge staten kan pøse ut mer penger.

Det er vanskelig å vite hvor sterk denne effekten blir. Det kommer helt an på hvor lenge krisen varer.

Jeg tviler på om det blir noen dramatisk bedring til mellomoppgjøret neste år. Det kan være lurt å forberede seg på liten lønnsøkning helt frem til neste hovedoppgjør.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *