Lønnsoppgjøret 2020

Lønnsforhandlingene skulle normalt vært avsluttet i vår, men på grunn av koronakrisen ble det utsatt til høsten.

Modellen som brukes er at de konkurranseutsatte næringene forhandler først. Resultatet av de forhandlingene vil være retningsgivende for de andre sektorene.

I år virker dert som de legger opp til raske forhandlinger med korte frister.

Frontfaget (industrien) starter forhandlingene 3. august og skal være ferdige 21. august.

Det neste er tariffoppgjøret i Spekter som starter 25. august med A-delsforhandlinger. Det neste er forhandlinger i de enkelte virksomhetene.

Tilslutt starter lønnsforhandlingene i staten 1. september med frist 15. september.

Det er vanskelig å si hva utfallet blir. Fagforeningene hadde lagt sitt løp før koronakrisen og er i utgangspunktet ikke villig til å endre på det.

Korona har ført til betydelige økonomiske problemer. Mange er permittert eller sagt opp. Det er også et stort antall konkurser. Dette vil ha store og langvarige ringvirkninger. Statlige tiltak har dempet dette noe, men det er en grense for hvor lenge staten kan pøse ut mer penger.

I industrien er det beregnet et overheng på 1,2 %. Inflasjonen fra 2019 til 2020 er beregnet til 1,2 %. Det betyr at det ikke er nødvendig med lønnsøkning for å opprettholde kjøpekraft.

Er problem er at vi ikke vet hva inflasjonen vil bli fremover. En svekket krone øker prisen på alt som importeres. Norgesbank har redusert renten til null. Sammen med andre statlige tiltak gir dette mer penger i omløp. Det er også inflasjonsdrivende.

Det er vanskelig å vite hvor sterk denne effekten blir. Det kommer helt an på hvor lenge krisen varer.

Arbeidsgiver vil bruke de økonomiske problemene som argument for å holde lønningene nede. Fagforeningene vil muligens bruke førventet høyere inflasjon som argument for høyere lønn.

Et poeng er at tariffavtalen gjelder for to år. Det vil dermed kunne ha betydning for forhandlingene om krisen blir ansett som midlertidig eller langvarig.

Jeg vil anta at det blir lite eller ingenting i generelle tillegg og så en ny vurdering i mellomoppgjøret om et år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *