Lønnsoppgjøret er igang

I vår er det mellomoppgjør. Det betyr at det kun er lønn det forhandles om. Det betyr også at det bare blir mindre justeringer. Partene er enige om at det skal bli et moderat oppgjør.

NHO og LO er enige. De er nå blitt enige om en ramme på 2,4 %. Alle får 0,50 kr i tillegg pr. time. De med lønn under 90 % av gjennomsnittet får et tillegg totalt på 2 kr i timen.

Dersom dette blir resultatet også i staten får jeg ca. 40 kr. mer netto utbetalt i måneden.

Jeg vil anta at rammen i staten vil ligge på omtrent samme nivå og at det også der vil være en lavlønnsprofil. De som ikke kommer inn under gruppen lavtlønnet vil få lite i lønnsøkning i år. Jeg tviler på om det blir lokale forhandlinger i år. Det er lite penger og det er en stor motstand fra fagforeningene mot lokale forhandlinger. Sannsynligvis blir det en mindre justering av lønnen 1. mai der de lavtlønnede får litt mer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *