Månedsoversikt for april

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et excelark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

Beholdningen av fond har økt med 0,94 % i april og 2,58 % hittil i år. Bruttoformuen har økt med 1,03 % i april og 0,88 % hittil i år. Gjelden har økt med 0,32 % totalt i april. Den er redusert med 1,21 % hittil i år. Kredittkortgjelden har økt med 0,59 % i april. Den er redusert med 2,32 % hittil i år. Nettoformuen har økt med 1,24 % i april og 5,67 % hittil i år.

Avkastningen på IPS i april tilsvarer en årlig rente på 14,07 %. Årlig avkastning hittil i år er 2,09 %.

Ved utgangen av april så min depotkonto slik ut:

Investeringer kr 440.069
Gjeld kr 299.869
Egenkapital kr 140.200
Gjeldsgrad 68,14 %

Gjennomsnittlig rentekostnad er 11,51 % nominell rente og 12,14 % effektiv rente. Avkastningen på egenkapitalen i april tilsvarer en årlig rente på 18,28 %. Årlig avkastning hittil i år er 10,15 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 24,37 %.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.04.2014:

DNB Nordic Technology kr 11.354
DNB Finans kr 11.395
Storebrand Health Care kr 669
Bankinnskudd kr 338,62
Totalt kr 23.756,62

Dette er en økning på kr 1846,67 siden 31.12.2013

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *