Månedsoversikt for august

Jeg setter nå opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et excelark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

Beholdningen av fond har økt med 4,91 % i august og 62,49 % hittil i år. Bruttoformuen har økt med 2,7 % i august og 54,82 % hittil i år. Gjelden har økt med 1,05 % i august og 6,69 % hittil i år. Nettoformuen har økt med 0,5 % i august og 17,99 % hittil i år.

Avkastningen på IPS hittil i år tilsvarer en årlig bankrente på 15,12 %. Avkastningen i august tilsvarer 16,74 % årlig.

Ved utgangen av august så min depotkonto slik ut:

Investeringer kr 182.863
Gjeld kr 130.052
Egenkapital kr 52.811
Gjeldsgrad 71,12 %
Gjennomsnittlig rentekostnad er 10,92 % nominell rente og 11,48 % effektiv rente.
Avkastningen på egenkapitalen hittil i år tilsvarer en årlig rente på 91,84 %.
Avkastningen på egenkapitalen i august tilsvarer en årlig rente på 20,19 %.
Effektiv rente på egenkapitalen er 23,83 %.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.08.2013:

DNB Nordic Technology kr 9381
DNB Finans kr 8988
Bankinnskudd kr 525,68
Totalt kr 18.894,68

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *