Månedsoversikt for juli

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et excelark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

Beholdningen av fond har sunket med 1,15 % i juli. Den har økt med 4,11 % hittil i år. Bruttoformuen har sunket med  2,5 % i juli. Den har økt med  3,23 % hittil i år. Gjelden er redusert med 1,62 % totalt i juli og 5,34 % hittil i år. Kredittkortgjelden er redusert med 3,33 % i juli og 9,64 % hittil i år. Nettoformuen har sunket med 0,99 % i juli. Den har økt med  23,66 % hittil i år.

Avkastningen på IPS i juli tilsvarer en årlig rente på 8,76 %. Årlig avkastning hittil i år er 14,65 %

Ved utgangen av juli så min depotkonto slik ut:

Investeringer kr 423.007
Gjeld kr 299.851
Egenkapital kr 123.156
Gjeldsgrad 70,89 %

Gjennomsnittlig rentekostnad er 10,84 % nominell rente og 11,40 % effektiv rente. Avkastningen på egenkapitalen i juli tilsvarer en årlig rente på -38,67 %. Årlig avkastning hittil i år er 31,60 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 23,36 %.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.07.2014:

DNB Nordic Technology kr 12.079
DNB Finans kr 11.616
JPM Global Healthcare kr 737
Bankinnskudd kr 421,62
Totalt kr 24.853,62

Dette er en økning på kr 2943,67 siden 31.12.2013

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *