Månedsoversikt for november

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et excelark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

Beholdningen av fond har økt med 1,20 % i november og 4,74 % hittil i år. Bruttoformuen har økt med 1,14 % i november og 3,73 % hittil i år. Gjelden totalt er redusert med 2,37 % i november og 8,21 % hittil i år. Kredittkortgjelden er redusert med 4,97 % i november og 13,74 % hittil i år. Nettoformuen har økt med 12,51 % i november og 33,70 % hittil i år.

Avkastningen på IPS i november tilsvarer en årlig rente på 41,50 %. Årlig avkastning hittil i år er 13,96 %.

Ved utgangen av november så min depotkonto slik ut:

Investeringer kr 420.178
Gjeld kr 297.731
Egenkapital kr 122.447
Gjeldsgrad 70,86 %

Gjennomsnittlig rentekostnad er 10,81 % nominell rente og 11,36 % effektiv rente. Avkastningen på egenkapitalen i november tilsvarer en årlig rente på 225,57 %. Årlig avkastning hittil i år er 37,71 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 23,19 %.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.11.2014:

DNB Nordic Technology kr 13.195
DNB Finans kr 12.342
JPM Global Healthcare kr 1538
Nordnet Superfondet Norge kr 1787
Bankinnskudd kr 370,93
Totalt kr 29.232,93

Dette er en økning på kr 7322,98 siden 31.12.2013

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *