Månedsoversikt for september

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et excelark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

Beholdningen av fond har sunket med 2,24 % i september. Den har økt med 1,12 % hittil i år. Bruttoformuen har sunket med 1,41 % i september. Den har økt med 0,16 % hittil i år. Gjelden totalt er redusert med 0,51 % i september og 6,32 % hittil i år. Kredittkortgjelden er redusert med 0,77 % i september og 11,07 % hittil i år. Nettoformuen har sunket med 1,99 % i september. Den har økt med 20,15 % hittil i år.

Avkastningen på IPS i september tilsvarer en årlig rente på -1,79 %. Årlig avkastning hittil i år er 9,53 %.

Ved utgangen av september så min depotkonto slik ut:

Investeringer kr 407.962
Gjeld kr 299.987
Egenkapital kr 107975
Gjeldsgrad 73,53 %

Gjennomsnittlig rentekostnad er 10,46 % nominell rente og 10,98 % effektiv rente. Avkastningen på egenkapitalen i september tilsvarer en årlig rente på -31,22 %. Årlig avkastning hittil i år er 15,51 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 23,37 %.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.09.2014:

DNB Nordic Technology kr 12.155
DNB Finans kr 11.762
JPM Global Healthcare kr 1329
Nordnet Superfondet Norge kr 1868
Bankinnskudd kr 287,50
Totalt kr 27.401,50

Dette er en økning på kr 5491,55 siden 31.12.2013

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *