Månedsrapport for april

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 8,75 % i april. Den er redusert med 7,41 % hittil i år.
  • Bruttoformuen har økt med 8,44 % i april. Den er redusert med 6,62 % hittil i år.
  • Gjelden totalt er redusert med 13,06 % i april og 35,48 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 19,63 % i april og 37,13 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 16,15 % i april og 6,12 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 21,16 % av bruttoformuen.

Jeg betalte ned kredittkortet fra Sbanken 15. april. Renter ble belastet 30. april og betalt 30.april. Det eneste kredittkortet som står igjen er Santander Red. Jeg har en plan for å betale det ned i august. Det betyr at det er fire måneder igjen.

Det som også er positivt er at jeg, til tross for børsfallet i februar og mars har høyere nettoformue nå enn ved nyttår.

Investeringsrapport

Jeg solgte hele porteføljen på aksjesparekontoen i perioden 2. til 4. mars.

Avkastning i 2020

Aksjesparekonto -56,81 % (-171,83 % årlig nominell rente)
PKB -3,44 % (-10,39 % årlig nominell rente)
Totalt -3,78 % (-11,43 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Transaksjoner på min aksjesparekonto

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.04.2020:

Bankinnskudd kr 750,84
Lånt ut kr 35.735,13
Totalt kr 36.485,97

Dette er en reduksjon på kr 3.650,92 i 2020.

Fondsfordeling i mitt Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon Global II 10,5 %
Fondsfinans Kreditt 9,0 %
Alfred Berg Indeks Classic 8,9 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,0 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,7 %
DNB Global Indeks 41,9 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 5,77 %
Obligasjonsfond 18,35 %
Aksjefond 75,88 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort 54,21 %
Lånekassa 45,79 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *