Månedsrapport for august

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond er redusert med 16,34 % i august og 23,54 % hittil i år.
  • Bruttoformuen er redusert med 14,81 % i august og 23,13 % hittil i år.
  • Gjelden totalt er redusert med 13,88 % i august og 29,54 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 2,49 % i august og 27,02 % hittil i år.
  • Nettoformuen har falt med 10.916,48 % i august. Den har økt med 91,72 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 101,11 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2017

Aksje- og fondskonto 27,58 % (41,42 % årlig nominell rente)
IPS 5,8 % (8,70 % årlig nominell rente)
Totalt 9,66 % (14,51 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 84,04 %. Jeg kan tåle et kursfall på 1,1 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,22 % nominell rente og 8,54 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 9,24 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i august tilsvarer en årlig nominell rente på -107,81 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,53 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Jeg har solgt fond for kr 86.824,99 i august og tatt ut kr 13.150.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.08.2017:

DNB Global Indeks kr 26.109
Nordnet Superfondet Norge kr 6.659
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 503
Bankinnskudd kr 1.526,46
Totalt kr 34.797,46

Dette er en økning på kr 2.123,97 i 2017.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 0,2 %
Nordnet Superfondet Norge 3 %
DNB Global Indeks 11,6 %
Alfred Berg Indeks Classic 16,1 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 24,2 %
KLP AksjeVerden Indeks 44,9 %

Fondsfordeling i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,9 %
Nordnet Superfondet Norge 10 %
DNB Global Indeks 39 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 21,4 %
KLP Obligasjon Global II 9,7 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 10,2 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 3,75 %
Obligasjonsfond 9,97 %
Aksjefond 86,28 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *