Månedsrapport for august

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 4,40 % i august og 3,49 % hittil i år.
  • Bruttoformuen har økt med 4,10 % i august og 3,44 % hittil i år.
  • Gjelden totalt har økt med 1,20 % i august. Den er redusert med 16,27 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 1,73 % i august og 19,80 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 10,51 % i august og 97,56 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 66,93 % av bruttoformuen.

De rentebærende kredittkortene vil i følge planen være nedbetalt innen 31.12.2021.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2018

Aksje- og fondskonto 13,89 % (20,86 % årlig nominell rente)
IPS 3,79 % (5,70 % årlig nominell rente)
Totalt 4,08 % (6,13 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 79,48 %. Jeg kan tåle et kursfall på 4,68 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,33 % nominell rente og 8,66 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 9,61 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i august tilsvarer en årlig nominell rente på 180,57 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 19,33 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Jeg har kjøpt fond for 6.000 kr i august og tatt ut kr 300

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.08.2018:

DNB Global Indeks kr 25.476
Nordnet Superfondet Norge kr 6.666
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 6.471
Fondsfinans Norge kr 1.452
Bankinnskudd kr 1.374,30
Lånt ut Kr 8,04
Totalt kr 41.447,34

Dette er en økning på kr 557,41 i 2018.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Fondsfinans Norge 3,6 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 16,2 %
Nordnet Superfondet Norge 16,6 %
DNB Global Indeks 63,6 %

Pensjonskapitalbevis:

Alfred Berg Indeks Classic 10,8 %
Nordnet Superfondet Norge 10,9 %
DNB Global Indeks 41,2 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 17,6 %
KLP Obligasjon Global II 9,5 %
Fondsfinans Kreditt 10 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 5,42 %
Obligasjonsfond 16,18 %
Aksjefond 78,41 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort med rentebærende saldo 57,38 %
Kredittkort med rentefri saldo 4,46 %
Lånekassa 24,36 %
Nordnet 13,80 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *