Månedsrapport for august

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 2,21 % i august. Den er redusert med 2,62 % hittil i år.
  • Bruttoformuen har økt med 1,09 % i august. Den er redusert med 2,46 % hittil i år.
  • Gjelden er redusert med 60,27 % i august og 90,97 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 5,85 % i august og 36,61 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 2,83 % av bruttoformuen.

Etter at jeg betalte ned kredittkortene i juli har jeg økt innbetalingene på studielånet slik at det blir nedbetalt i september.

Investeringsrapport

Avkastning i 2020

Aksjesparekonto -66,73 % (-100,09 % årlig nominell rente)
PKB 1,28 % (1,91 % årlig nominell rente)
Totalt 0,91 % (1,37 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Transaksjoner på min aksjesparekonto

Jeg har satt inn kr 600 i august og kjøpt fond for kr 600.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.08.2020:

Nordnet Indeksfond Norge kr 922,00
Lånt ut kr 34.989,00
Totalt kr 35.911

Dette er en reduksjon på kr 4.225,89 i 2020.

Fondsfordeling på min aksjesparekonto:

Nordnet Indeksfond Norge 100 %

Fondsfordeling i mitt Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon Global II 10,3 %
Fondsfinans Kreditt 9,5 %
Nordnet Indeksfond Norge 18,5 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,8 %
DNB Global Indeks 40,8 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 5,13 %
Obligasjonsfond 18,79 %
Aksjefond 76,09 %

Fordeling av gjeld:

Lånekassa 100,00 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *