Månedsrapport for august

Jeg nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et excelark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond er redusert med 0,32 % i august og 2,59 % hittil i år.
  • Bruttoformuen er redusert med 0,84 % i august og 2,64 % hittil i år.
  • Gjelden totalt har økt med 4,46 % i august. Den er redusert med 10,31 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden har økt med 13,35 % i august. Den er redusert med 17,72 % hittil i år.
  • Nettoformuen er redusert med 50,08 % i august. Den har økt med og 38,09 % hittil i år.

IPS

Avkastningen på IPS i august tilsvarer en årlig nominell rente på -53,64 % og 4,88 % årlig avkastning hittil i år.

Ved utgangen av august så min depotkonto slik ut:

Investeringer kr 372.199
Gjeld kr 291.122
Egenkapital kr 81.077
Gjeldsgrad 78,22 %

Gjennomsnittlig rentekostnad er 9,45 % nominell rente og 9,87 % effektiv rente. Avkastningen på egenkapitalen i august tilsvarer en årlig nominell rente på -309,56 % og 104,59 % nominell rente totalt hittil i år. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,86 %.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.08.2015:

DNB Global Indeks kr 30.540
Nordnet Superfondet Norge kr 5002
Bankinnskudd kr 501,98
Totalt kr 36.043,98

Dette er en økning på kr 4840,07 hittil i 2015.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *