Ukens rapport

Denne uken har vært turbulent, men jeg ligger fortsatt godt an. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i september tilsvarer -348,22 % årlig nominell rente. Jeg har kjøpt fond for kr 1700 i Handelsbanken MSCI USA Index og 7300 i KLP AksjeVerden Indeks. Jeg har også solgt meg ned i Fidelity Switzerland A-CHF med kr 8 842,05 slik jeg har planlagt. Fredag satte jeg inn 300 kr tjent på blogging og la inn en kjøps ordre på Nordnet Superfondet Norge. Alt dette gjør at jeg beveger meg gradvis i retning av min ideelle portefølje.

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje- og fondskonto 95,14 %
IPS 3,19 %
Totalt 21,12 %

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 79,21 %. Jeg kan tåle et kursfall på 5,76 % før jeg blir overbelånt. 95,14 % er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 95,14 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 64,38 % hittil i år. Med 95,14 % årlig avkastning vil 12 488,41 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 2,16 %. Den årlige avkastningen på 3,19 % er mindre enn de 6,88 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 23,69 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 21,65 % hvis vi holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 72.140,49
Netto kontantuttak kr 60.621

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 1,4 %
DNB Global Indeks 7,9 %
KLP AksjeVerden Indeks 10,1 %
Alfred Berg Indeks Classic 17,5 %
Fidelity Switzerland A-CHF 14,4 %
DNB Telecom 14,2 %
Fidelity Germany A-EUR 10,1 %
Handelsbanken MSCI USA Index 9,9 %
Fidelity Singapore A-USD 9,9 %
Franklin Biotechnology Disc A Acc $ 4,7 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,2 %
Nordnet Superfondet Norge 10,2 %
DNB Global Indeks 40 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19,8 %
KLP Obligasjon Global II 10,1 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,8 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *