Månedsrapport for desember

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 1,49 % i desember og 10,94 % totalt i 2019.
  • Bruttoformuen har økt med 3,63 % i desember og 9,91 % totalt i 2019.
  • Gjelden totalt har økt med 4,67 % i desember. Den er redusert med 52,52 % totalt i 2019.
  • Kredittkortgjelden har økt med 4,55 % i desember. Den er redusert med 59,23 % totalt i 2019.
  • Nettoformuen har økt med 3,15 % i desember og 161,83 % totalt i 2019.
  • Gjelden utgjør 30,62 % av bruttoformuen.

Gjeldsøkningen i desember skyldes kjøp av 365 dagerskort med Ruter. I fjor gikk jeg over fra å kjøpe 30 dagerskort til årskort. Årskortet koster ti ganger så mye som 30 dagerskort. Det betyr at jeg får 65 dager gratis i året.

De rentebærende kredittkortene vil i følge planen være nedbetalt innen 30.06.2020.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksjesparekonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2019

Aksjesparekonto 148,67 % årlig nominell rente.
Pensjonskapitalbevis 20,98 % årlig nominell rente.
Totalt 22,25 % årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksjesparekonto er 80,05 %. Jeg kan tåle et kursfall på 9,57 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 5,73 % nominell rente og 5,88 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 6,71 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i desember tilsvarer en årlig nominell rente på 149,9 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 18,24 %.

Transaksjoner på min aksjesparekonto

Jeg har kjøpt fond for 3400 kr i desember.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.12.2019:

KLP AksjeGlobal Indeks IV A kr 6.910
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 4.088
Nordnet Superfondet Norge kr 2.054
Fondsfinans Norge kr 707
Bankinnskudd kr 728,04
Lånt ut kr 25.649,85
Totalt kr 40.136,89

Dette er en økning på kr 2.474,86 i 2019.

Fondsfordeling på min aksjesparekonto:

Fondsfinans Norge 5,1 %
Nordnet Superfondet Norge 14,9 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 29,7 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 50,2 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon Global II 10 %
Fondsfinans Kreditt 9,9 %
Alfred Berg Indeks Classic 10,1 %
Nordnet Superfondet Norge 10 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,5 %
DNB Global Indeks 39,5 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 4,97 %
Obligasjonsfond 18,11 %
Aksjefond 76,92 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort med rentebærende saldo 44,46 %
Kredittkort med rentefri saldo 11,17 %
Lånekassa 34,13 %
Nordnet 10,23 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *