Månedsrapport for desember

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av formue og alle investeringer. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Bruttoformuen har økt med 27,23 % i desember og 96,41 % totalt i 2021.
  • Beholdningen av fond har økt med 1,60 % i desember og 59,29 % totalt i 2021.
  • Gjelden er redusert med 100 % i 2021.
  • Nettoformuen har økt med 27,23 % i desember og 104,90 % totalt i 2021
  • Spareraten er 50 % av nettolønn.

Jeg har fått utbetaler deler av et arveoppgjør som gir en uvanlig stor formuesøkning og kontant beholdning.

Investeringsrapport

Avkastning i 2021

ASK blogginntekter 22,96 % årlig nominell rente.
ASK generell sparing 13,10 % årlig nominell rente.
ASK Sbanken -12,38 % årlig nominell rente. Regnet fra 14. desember.
Zero -1,03 % årlig nominell rente.
IPS 21,36 % årlig nominell rente. Regnet fra 21. januar.
PKB 15,71 % årlig nominell rente.
Totalt 15,92 % årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.12.2021:

Nordnet Indeksfond Norge kr 4.167,00
Nordnet Indeksfond Global kr 30.837,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 8.068
Kontanter kr 905,98
Totalt kr 43.977,98

Dette er en økning på kr 6.626,24 i 2021.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Nordnet Indeksfond Norge 9,7 %
Nordnet Indeksfond Global 71,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,7 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 10.095 kr i desember og kjøpt fond for alt.

Storebrand Vekst A 10,1%
DNB Teknologi A 10,3 %
MS INVF US Growth A 29 %
Nordnet Indeksfond Global 50,6 %

Sbanken ASK:

Jeg har satt inn 3.081 kr i desember og kjøpt fond for alt.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 4368 kr i desember og kjøpt fond for alt.

Kontanter 0,1 %
KLP Obligasjon 5 år 84,8 %
Nordnet Indeksfond Global 15,2 %

IPS:

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 0,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Fondsfinans Kreditt 10 %
Nordnet Indeksfond Norge 20,1 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,8 %
Nordnet Indeksfond Global 40,7 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 23,58 %
Obligasjonsfond 11,89 %
Aksjefond 64,53 %

Pensjonssparing 53,73 %
Depositum husleie 1,11 %
Frie midler 45,16 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *