Månedsrapport for januar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Bruttoformuen har økt med 0,88 % i januar.
  • Beholdningen av fond har økt med 9,85 % i januar.
  • Gjelden er redusert med 0,19 % i januar.
  • Nettoformuen har økt med 2,33 % i januar.
  • Gjelden utgjør 56,95 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 6,31 % (74,27 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 9,46 % (111,44 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 6,62 % (77,93 % årlig nominell rente)
Zero 2,49 % (29,29 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 4,90 % (57,75 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 6,29 % (74,05 % årlig nominell rente)
PKB 4,55 % (53,56 % årlig nominell rente)
Totalt 4,96 % (58,41 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.01.2023:

Nordnet Indeksfond Norge kr 3.691,00
Nordnet Indeksfond Global kr 27.331,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 8.267,00
Kontanter kr 2.672,52
Totalt kr 41.961,52

Dette er en økning på kr 2.150,21 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har satt inn 100 kr i januar.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,4 %
Nordnet Indeksfond Global 69,4 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 21 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9100 kr og kjøpt fond for 9104 kr i januar.

DNB Teknologi A 9,8 %
MS INVF US Growth A 31,6 %
Nordnet Indeksfond Global 48,7 %
Storebrand Vekst A 9,8 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i januar.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i januar.

Kontanter 0,1 %
Holdberg Kreditt A 24,2 %
KLP Obligasjon 5 år 55,9 %
Nordnet Indeksfond Global 19,8 %

IPS Nordnet :

Jeg har satt inn 15.000 i januar og plassert alt i fond.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i januar.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 1,9 %
KLP Obligasjon Global II 8,9 %
Fondsfinans Kreditt 10,6 %
Nordnet Indeksfond Norge 18,8 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,2 %
Nordnet Indeksfond Global 40,6 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,80 %
Obligasjonsfond 2,70 %
Aksjefond 12,17 %
Bolig 82,33 %

Pensjonssparing 12,43 %
Depositum husleie 0,25 %
Bolig 82,33 %
Frie midler 5 %

Fordeling av gjeld:
Boliglån 94,36 %
Fellesgjeld 5,64 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *