Månedsrapport for juli

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 1,35 % i juli. Den er redusert med 4,73 % hittil i år.
  • Bruttoformuen har økt med 2,05 % i juli. Den er redusert med 3,50 % hittil i år.
  • Gjelden totalt er redusert med 25,51 % i juli og 77,28 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 100 %.
  • Nettoformuen har økt med 5,08 % i juli og 29,06 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 7,21 % av bruttoformuen.

I juli har jeg sagt opp 8 kredittkort. Jeg har ikke noe annen gjeld enn studielånet. Studielånet innfris i september.

Forbruket er redusert. Det jeg bruker totalt på dagligvarer og allt annen av mat og drikke er 2400 kr mindre i juli i år sammenlignet med juli i fjor.

Investeringsrapport

Avkastning i 2020

Aksjesparekonto -69,70 % (-119,77 % årlig nominell rente)
PKB -0,73 % (-1,25 % årlig nominell rente)
Totalt -1,09 % (-1,88 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Transaksjoner på min aksjesparekonto

Jeg har satt inn kr 300 i juli og kjøpt fond for kr 300.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.07.2020:

Nordnet Indeksfond Norge kr 300,00
Bank kr 201,13
Lånt ut kr 35.600,00
Totalt kr 36.101,13

Dette er en reduksjon på kr 4.035,76 i 2020.

Fondsfordeling på min aksjesparekonto:

Nordnet Indeksfond Norge 100 %

Fondsfordeling i mitt Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon Global II 10,7 %
Fondsfinans Kreditt 9,6 %
Nordnet Indeksfond Norge 18,0 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 21,2 %
DNB Global Indeks 40,5 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 6,17 %
Obligasjonsfond 19,02 %
Aksjefond 74,81 %

Fordeling av gjeld:

Lånekassa 100 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *