Månedsrapport for juni

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Formuen har økt med 1,54 % i juni og 11,85 % hittil i år.
  • Beholdningen av fond har økt med 0,15 % i juni. Den er redusert med 27,01 % hittil i år.

Jeg har opprettet IPS i Nordnet og satt inn 15.000 kr i juni.

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -10,48 % (-21,14 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing -28,29 % (-57,05 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken -9,48 % (-19,11 % årlig nominell rente)
Zero -7,71 % (-15,55 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 1,06 % (38,69 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken -10,63 % (-21,43 % årlig nominell rente)
PKB -6,98 % (-14,08 % årlig nominell rente)
Totalt -7,94 % (-16,01 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.06.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 754,00
Nordnet Indeksfond Global kr 5.383,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 1.642,00
Kontanter kr 33.655,90
Totalt kr 41.434,90

Dette er en reduksjon på kr 2.543,08 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juni.

Kontanter 0,3 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,7 %
Nordnet Indeksfond Global 69 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 21 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juni.

Kontanter 0,2 %
MS INVF US Growth A 16,7 %
Nordnet Indeksfond Global 83,1 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juni.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 510 kr og kjøpt fond for 500 kr i juni.

Kontanter 0,1 %
KLP Obligasjon 5 år 79,5 %
Nordnet Indeksfond Global 20,4 %

IPS Nordnet :

Jeg har betalt inn 15.000 kr og investert alt i fond.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juni.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 1,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,3 %
Fondsfinans Kreditt 10,4 %
Nordnet Indeksfond Norge 19,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,2 %
Nordnet Indeksfond Global 39,5 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 50,13 %
Obligasjonsfond 10,39 %
Aksjefond 39,48 %

Pensjonssparing 46,12 %
Depositum husleie 0,99 %
Frie midler 52,89 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *