Månedsrapport for mai

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 0,11 % i mai. Den er redusert med 0,15 % hittil i år.
  • Bruttoformuen er redusert med 0,24 % i mai og 1,67 % hittil i år.
  • Gjelden totalt er redusert med 0,90 % i mai og 9,56 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 1,82 % i mai og 19,05 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 31,73 % i mai og 86,18 % hittil i år.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2017

Aksje- og fondskonto 37,19 % (89,89 % årlig nominell rente)
IPS 7,90 % (19,10 % årlig nominell rente)
Totalt 13,87 % (33,53 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 82,42 %. Jeg kan tåle et kursfall på 3,02 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,49 % nominell rente og 8,82 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 9,55 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i mai tilsvarer en årlig nominell rente på 49,50 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,73 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Jeg har solgt fond for netto kr 6.630,19 i mai. Jeg har tatt ut netto kr 5.300 i mai.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.05.2017:

DNB Global Indeks kr 27.684
Nordnet Superfondet Norge kr 6.502
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 403
Bankinnskudd kr 1.466,37
Totalt kr 36.055,37

Dette er en økning på kr 3.381,88 i 2017.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 0,1 %
Nordnet Superfondet Norge 1,8 %
DNB Global Indeks 7,6 %
Alfred Berg Indeks Classic 18,7 %
KLP AksjeVerden Indeks 29,2 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 42,6 %

Fondsfordeling i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,5 %
Nordnet Superfondet Norge 9,6 %
DNB Global Indeks 40,5 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,4 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 10,1 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 1,7 %
Obligasjonsfond 7,8 %
Aksjefond 90,5 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *