Månedsrapport for mai

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond er redusert med 0,65 % i mai og 8,01 % hittil i år.
  • Bruttoformuen er redusert med 0,98 % i mai og 7,53 % hittil i år.
  • Gjelden totalt er redusert med 19,92 % i mai og 48,33 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 33,45 % i mai og 58,16 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 4,11 % i mai og 10,48 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 17,11 % av bruttoformuen.

Jeg har bare ett kredittkort med rentebærende saldo igjen. Jeg betaler det ned 15. juni. Jeg har også satt opp en innbetaling 30. juni som dekker rentene som blir belastet i slutten av juni.

Investeringsrapport

Jeg solgte hele porteføljen på aksjesparekontoen i perioden 2. til 4. mars.

Avkastning i 2020

Aksjesparekonto -62,29 % (-149,98 % årlig nominell rente)
PKB -4,06 % (-9,77 % årlig nominell rente)
Totalt -4,40 % (-10,59 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Transaksjoner på min aksjesparekonto

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mai.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.05.2020:

Bankinnskudd kr 328
Lånt ut kr 35.773,13
Totalt kr 36.101,13

Dette er en reduksjon på kr 4.035,76 i 2020.

Fondsfordeling i mitt Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon Global II 10,6 %
Fondsfinans Kreditt 9,4 %
Alfred Berg Indeks Classic 9,3 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,3 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19,8 %
DNB Global Indeks 41,6 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 5,46 %
Obligasjonsfond 18,91 %
Aksjefond 75,63 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort med rentebærende saldo 43,59 %
Kredittkort med rentefri saldo 1,47 %
Lånekassa 54,95 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *