Månedsrapport for mars

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et excelark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond er redusert med 43,08 % i mars og 32,6 % hittil i år.
  • Bruttoformuen er redusert med 42,36 % i mars og 33,35 % hittil i år.
  • Gjelden totalt er redusert med 37,91 % i mars og 25,76 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 23,81 % i mars og 8,8 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 13,31 % i mars. Den er redusert med 27,73 % hittil i år.

IPS

Avkastningen i IPS i mars tilsvarer en årlig nominell rente på 41,19 %.

Ved utgangen av mars så min depotkonto slik ut:

Investeringer kr 119.397
Gjeld kr 93.635
Egenkapital kr 25.761
Gjeldsgrad 78,42 %

Gjennomsnittlig rentekostnad er 9,04 % nominell rente og 9,43 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 9,92 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i mars tilsvarer en årlig nominell rente på 131,72 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,54 %.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.03.2016:

DNB Global Indeks kr 29.926
Nordnet Superfondet Norge kr 5.300
Bankinnskudd kr 116,12
Totalt kr 35.342,12

Dette er en reduksjon på kr 2381,16 hittil i år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *