Månedsrapport for mars

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond er redusert med 3,56 % i mars og 5,15 % hittil i år.
  • Bruttoformuen er redusert med 3,75 % i mars og 7,33 % hittil i år.
  • Gjelden totalt er redusert med 1,92 % i mars og 7,08 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 2,09 % i mars og 8,32 % hittil i år.
  • Nettoformuen er redusert med 11,73 % i mars og 8,52 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 82,91 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2018

Aksje- og fondskonto -36,34 % (-147,39 % årlig nominell rente)
IPS -4,89 % (-19,84 % årlig nominell rente)
Totalt -5,87 % (-23,80 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 83,68 %. Jeg kan tåle et kursfall på 0,95 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,20 % nominell rente og 8,52 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 9,45 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i mars tilsvarer en årlig nominell rente på -311,29 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Jeg har satt inn 500 kr i mars.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.03.2018:

DNB Global Indeks kr 27.426
Nordnet Superfondet Norge kr 7.430
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 1.901
Bankinnskudd kr 735,69
Totalt kr 37.492,69

Dette er en reduksjon på kr 3.397,24 i 2018.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 5,2 %
Nordnet Superfondet Norge 20,2 %
DNB Global Indeks 74,6 %

Fondsfordeling i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,4 %
Nordnet Superfondet Norge 10,4 %
DNB Global Indeks 38,8 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19,6 %
KLP Obligasjon Global II 10,3 %
Fondsfinans Kreditt 10,6 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 3,24 %
Obligasjonsfond 17,70 %
Aksjefond 79,06 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort med rentebærende saldo 60,31 %
Kredittkort med rentefri saldo 3,39 %
Lånekassa 24,28 %
Nordnet 12,01 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *