Månedsrapport for mars

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 0,77 % i mars og 8,92 % hittil i år.
  • Bruttoformuen har økt med 1,02 % i mars og 6,12 % hittil i år.
  • Gjelden totalt er redusert med 3,25 % i mars og 12,18 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 4,43 % i mars og 17,22 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 7,79 % i mars og 50,65 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 58,66 % av bruttoformuen.

De rentebærende kredittkortene vil i følge planen være nedbetalt innen 31.12.2020.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksjesparekonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2019

Aksjesparekonto 39,76 % (161,23 % årlig nominell rente)
Pensjonskapitalbevis 8,44 % (34,25 % årlig nominell rente)
Totalt 9,36 % (34,97 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksjesparekonto er 72,86 %. Jeg kan tåle et kursfall på 11,17 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 9,29 % nominell rente og 9,70 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 11,07 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i mars tilsvarer en årlig nominell rente på -0,64 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 19,28 %.

Transaksjoner på min aksjesparekonto

Jeg har byttet fond for 6 351,61 kr fra DNB Global Indeks til KLP AksjeGlobal Indeks IV A.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.03.2019:

KLP AksjeGlobal Indeks IV A kr 15.060
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 12.145
Nordnet Superfondet Norge kr 6.042
DNB Global Indeks kr 5.660
Fondsfinans Norge 1.935
Bankinnskudd kr 861,66
Totalt kr 41.703,66

Dette er en økning på kr 4.040,63 i 2019.

Fondsfordeling på min aksjesparekonto:

Fondsfinans Norge 4,7 %
DNB Global Indeks 13,9 %
Nordnet Superfondet Norge 14,8 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 29,7 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 36,9 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Fondsfinans Kreditt 9,8 %
Alfred Berg Indeks Classic 9,9 %
Nordnet Superfondet Norge 9,8 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19,8 %
DNB Global Indeks 40,9 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 3,37 %
Obligasjonsfond 16,64 %
Aksjefond 80,00 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort med rentebærende saldo 57,63 %
Kredittkort med rentefri saldo 3,44 %
Lånekassa 23,99 %
Nordnet 14,95 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *