Månedsrapport for mars

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Bruttoformuen har økt med 0,35 % i mars og 1,53 % hittil i år.
  • Beholdningen av fond har økt med 2,69 % i mars og 16,02 % hittil i år.
  • Gjelden er redusert med 0,21 % i mars og 0,59 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 1,08 % i mars og 4,4 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 56,35 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 9,99 % (40,52 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 11,62 % (47,12 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 11,54 % (46,82 % årlig nominell rente)
Zero 3,3 % (13,38 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 10,51 % (42,64 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 11,79 % (47,83 % årlig nominell rente)
PKB 6,28 % (25,49 % årlig nominell rente)
Totalt 7,4 % (30,03 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.03.2023:

Nordnet Indeksfond Norge kr 3.673,00
Nordnet Indeksfond Global kr 28.806,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 8.146,00
Kontanter kr 842,06
Totalt kr 41.467,06

Dette er en økning på kr 1.655,75 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 9 %
Nordnet Indeksfond Global 70,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9000 kr i mars og kjøpt fond for alt.

DNB Teknologi A 10,5 %
MS INVF US Growth A 30,7 %
Nordnet Indeksfond Global 49,5 %
Storebrand Vekst A 9,3 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

Kontanter 0,1 %
Holdberg Kreditt A 24,2 %
KLP Obligasjon 5 år 55 %
Nordnet Indeksfond Global 20,7 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,7 %
Fondsfinans Kreditt 9,8 %
Nordnet Indeksfond Norge 16,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,2 %
Nordnet Indeksfond Global 41,7 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,59 %
Obligasjonsfond 2,82 %
Aksjefond 12,79 %
Bolig 81,80 %

Pensjonssparing 12,62 %
Depositum husleie 0,24 %
Bolig 81,80 %
Frie midler 5,33 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,34 %
Fellesgjeld 5,66 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *