Månedsrapport for november

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 3,01 % i november. Den er redusert med 0,18 % hittil i år.
  • Bruttoformuen har økt med 2,85 % i november. Den er redusert med 2,57 % hittil i år.
  • Gjelden totalt er redusert med 2,63 % i november og 19,36 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 3,37 % i november og 20,57 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 17,13 % i november og 77,63 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 68,43 % av bruttoformuen.

De rentebærende kredittkortene vil i følge planen være nedbetalt innen 31.12.2020.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksjesparekonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2018

Aksjesparekonto -12,30 % (-13,44 % årlig nominell rente)
Pensjonskapitalbevis 0,22 % (0,24 % årlig nominell rente)
Totalt -0,15 % (-0,17 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksjesparekonto er 73,79 %. Jeg kan tåle et kursfall på 10,19 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 9,01 % nominell rente og 9,39 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 10,42 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i november tilsvarer en årlig nominell rente på 166,20 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 19,33 %.

Transaksjoner på min aksjesparekonto

Jeg har byttet fond for 4035,75 kr fra DNB Global Indeks til KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.11.2018:

DNB Global Indeks kr 20.329
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 10.876
Nordnet Superfondet Norge kr 5.810
Fondsfinans Norge 1.306
Bankinnskudd kr 913,76
Totalt kr 39.234,76

Dette er en reduksjon på kr 1.655,17 i 2018.

Fondsfordeling på min aksjesparekonto:

Fondsfinans Norge 3,4 %
Nordnet Superfondet Norge 15,2 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 28,4 %
DNB Global Indeks 53 %

Pensjonskapitalbevis:

Alfred Berg Indeks Classic 9,6 %
Nordnet Superfondet Norge 9,6 %
DNB Global Indeks 40,2 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,4 %
KLP Obligasjon Global II 10 %
Fondsfinans Kreditt 10,3 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 3,15 %
Obligasjonsfond 17,25 %
Aksjefond 79,60 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort med rentebærende saldo 60,19 %
Kredittkort med rentefri saldo 3,41 %
Lånekassa 23,67 %
Nordnet 12,73 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *