Månedsrapport for oktober

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond er redusert med 5,45 % i oktober og 31,81 % hittil i år.
  • Bruttoformuen er redusert med 5,97 % i oktober og 31,07 % hittil i år.
  • Gjelden totalt er redusert med 10,58 % i oktober og 42,74 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 5,84 % i oktober og 34,54 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 115,98 % i oktober og 156,01 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 91,63 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2017

Aksje- og fondskonto 68,10 % (81,76 % årlig nominell rente)
IPS 14,46 % (17,36 % årlig nominell rente)
Totalt 22,75 % (27,32 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 79,93 %. Jeg kan tåle et kursfall på 5,84 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,82 % nominell rente og 9,18 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 9,94 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i oktober tilsvarer en årlig nominell rente på 290,01 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,53 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Jeg har solgt fond for netto kr 43.484,40 i oktober og tatt ut netto kr 9.450.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.10.2017:

DNB Global Indeks kr 28.628
Nordnet Superfondet Norge kr 7.487
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 1.692
Bankinnskudd kr 1.965,98
Totalt kr 39.772,98

Dette er en økning på kr 7.099,49 i 2017.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 1,1 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 4,8 %
Nordnet Superfondet Norge 4,9 %
Alfred Berg Indeks Classic 12,9 %
DNB Global Indeks 18,6 %
KLP AksjeVerden Indeks 57,7 %

Fondsfordeling i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,1 %
Nordnet Superfondet Norge 10,4 %
DNB Global Indeks 39,5 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 21,3 %
KLP Obligasjon Global II 8,9 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,8 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 4,28 %
Obligasjonsfond 11,38 %
Aksjefond 84,34 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *