Månedsrapport for oktober

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond er redusert med 5,77 % i oktober og 3,10 % hittil i år.
  • Bruttoformuen er redusert med 5,65 % i oktober og 5,27 % hittil i år.
  • Gjelden totalt har økt med 1,25 % i oktober. Den er redusert med 17,18 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden har økt med 5,69 % i oktober. Den er redusert med 17,80 % hittil i år.
  • Nettoformuen er redusert med 19,90 % i oktober. Den har økt med 51,65 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 72,28 % av bruttoformuen.

De rentebærende kredittkortene vil i følge planen være nedbetalt innen 31.12.2020. Opprinnelig var sluttdatoen satt til 31.12.2021, men forsøker å bli ferdig et år tidligere.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksjesparekonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2018

Aksjesparekonto -27,46 % (-32,97 % årlig nominell rente)
Pensjonskapitalbevis -2,64 % (-3,16 % årlig nominell rente)
Totalt -3,35 % (-4,02 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksjesparekonto er 76,11 %. Jeg kan tåle et kursfall på 8,66 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,74 % nominell rente og 9,09 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 10,09 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i oktober tilsvarer en årlig nominell rente på -355,57 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 19,33 %.

Transaksjoner på min aksjesparekonto

Jeg har satt inn 4000 kr. i oktober. Jeg har også byttet fond for 463,68 kr fra Superfondet Norge til KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.10.2018:

DNB Global Indeks kr 23.510
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 6.207
Nordnet Superfondet Norge kr 5.915
Fondsfinans Norge 1.351
Bankinnskudd kr 1.126,87
Totalt kr 38.109,87

Dette er en reduksjon på kr 2.780,06 i 2018.

Fondsfordeling på min aksjesparekonto:

Fondsfinans Norge 3,7 %
Nordnet Superfondet Norge 16,0 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 16,8 %
DNB Global Indeks 63,6 %

Pensjonskapitalbevis:

Alfred Berg Indeks Classic 10 %
Nordnet Superfondet Norge 10,1 %
DNB Global Indeks 39,9 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19,3 %
KLP Obligasjon Global II 10,3 %
Fondsfinans Kreditt 10,6 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 3,31 %
Obligasjonsfond 17,79 %
Aksjefond 78,90 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort med rentebærende saldo 60,05 %
Kredittkort med rentefri saldo 4,03 %
Lånekassa 23,58 %
Nordnet 12,33 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *