Månedsrapport for oktober

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av formue og alle investeringer. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Bruttoformuen har økt med 3,06 % i oktober og 45,08 % hittil i år.
  • Beholdningen av fond har økt med 3,53 % i oktober og 46,89 % hittil i år.
  • Gjelden er redusert med 100 % i år.
  • Nettoformuen har økt med 3,06 % i oktober og 51,35 % hittil i år.
  • Spareraten er 62,74 % av nettolønn.

Investeringsrapport

Avkastning i 2021

ASK blogginntekter 16,14 % (19,38 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 12,35 % (14,83 % årlig nominell rente)
Zero -3,02 % (-3,62 % årlig nominell rente)
IPS 7,20 % (9,29 % årlig nominell rente)
PKB 12,09 % (14,52 % årlig nominell rente)
Totalt 12,11 % (14,54 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.10.2021:

Nordnet Indeksfond Norge kr 4.948,00
Nordnet Indeksfond Global kr 28.838,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 6.975,00
Kontanter kr 905,98
Totalt kr 41.666,98

Dette er en økning på kr 4.315,24 i 2021.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Nordnet Indeksfond Norge 12,1 %
Nordnet Indeksfond Global 70,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 17,1 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 10.000 kr i oktober og kjøpt fond for alt.

Storebrand Vekst A 10,1 %
DNB Teknologi A 9,5 %
MS INVF US Growth A 29,8 %
Nordnet Indeksfond Global 50,6 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 5.760 kr i oktober og kjøpt fond for 5.780 kr.

Kontanter 0,1 %
KLP Obligasjon 5 år 99,9 %

IPS:

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 0,9 %
KLP Obligasjon Global II 10 %
Fondsfinans Kreditt 10,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 20,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,4 %
Nordnet Indeksfond Global 38,9 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 4,59 %
Obligasjonsfond 15,45 %
Aksjefond 79,96 %

Pensjonssparing 70,16 %
Depositum husleie 1,5 %
Frie midler 28,34 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *