Månedsrapport for september

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 2,44 % i september. Den er redusert med 0,24 % hittil i år.
  • Bruttoformuen har økt med 3,64 % i september og 1,10 % hittil i år.
  • Gjelden er redusert med 68,06 % i september og 97,12 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 5,73 % i september og 44,44 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 0,87 % av bruttoformuen.

Studielånet ble nedbetalt 15. september. Den eneste gjelden jeg har er den hos Nordnet.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksjesparekonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2020

Aksjesparekonto -61,15 % (-81,68 % årlig nominell rente)
PKB 3,08 % (4,12 % årlig nominell rente)
Totalt 2,73 % (3,65 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksjesparekonto er 75,70 %. Jeg kan tåle et kursfall på 15,88 % før jeg blir overbelånt.

Transaksjoner på min aksjesparekonto

Jeg har endret fondsfordelingen og kjøpt fond for 3100 kr.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.09.2020:

Nordnet Indeksfond Norge kr 485,00
Nordnet Indeksfond Global kr 2824,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 790,00
Bank kr 889,74
Lånt ut kr 31.000
Totalt kr 35.988,74

Dette er en reduksjon på kr 4.148,15 i 2020.

Fondsfordeling på min aksjesparekonto:

Nordnet Indeksfond Norge 11,8 %
Nordnet Indeksfond Global 68,9 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,3 %

Fondsfordeling i mitt Pensjonskapitalbevis:

Kontanter 0,3 %
KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Fondsfinans Kreditt 9,4 %
Nordnet Indeksfond Norge 17,8 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,8 %
Nordnet Indeksfond Global 41,7 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 6,22 %
Obligasjonsfond 17,97 %
Aksjefond 75,80 %

Fordeling av gjeld:

Nordnet 100.00 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *