Morsom leking med tall

Januar har vært en eksepsjonelt god måned. Investeringene i  min aksje og fondskonto og IPS har gitt svært god avkastning. Nettoformuen har økt kraftig og gjelden kraftig redusert. Selv om januar har vært helt ekstraordinært er det morsom å regne litt på hvordan det ville sett ut om det fortsatte sånn videre fremover.

Min aksje og fondskonto er giret opp. Jeg har en egenkapital på litt over 100.000 kr og fått en avkastning i januar som tilsvarer over 200 % årlig. Fortsetter det sånn så har jeg nesten 28 millioner når jeg er 50.

Jeg sparer i IPS og har fått en avkastning i januar tilsvarende over 38 % årlig. Fortsetter det sånn så har jeg 57 millioner når jeg er  pensjonist.

Dette er selvfølgelig bare en morsom lek med tall. Men det illustrerer et viktig poeng. Skal man klare å oppnå et høyt beløp på kort tid må en ha høy avkastning. Da må en bare leve med store svingninger i investeringene. Det som teller er trossalt hva en til slutt ender opp med. For de som ikke har 40 år å spare på og som ønsker et høyt beløp så løser en ikke det ved å øke det månedlige sparebeløpet. Det å kutte forbruket og spare mer hjelper, men ofte er ikke det nok. Da må en fokusere på avkastningen. Det enkleste er å se på kostnadene. Indeksfond er betydelig billigere enn aktivt forvaltede fond. Sparer du i kapitalforsikring eller IPS bør du flytte den til Nordnet som ikke tar administrasjonsgebyr. Du bør også vurdere å øke andelen aksjer i sparingen og heller trappe ned når du har oppnådd eller er i ferd med å oppnå sparemålet. Så bør du heller være innstilt på å eventuelt utsette bruken av penger hvis markedet skulle utvikle seg dårlig. Det å låne finansiere investeringer, spesielt hvis en har tilgang til billige lån, er en god måte å presse opp avkastningen. Det du bør være forsiktig med er kortsiktige veddemål som f.eks. opsjoner. Lotterier og andre former for gambling der oddsene er mot skal du også holde deg unna. Risiko betyr ikke at pengene blir borte. Det betyr bare at verdien av investeringene vil variere mye mens du sparer. Men det betyr lite når du har nådd sparemålet ditt. Det går selvfølgelig en grense for hvor høy risiko du skal ta. Plassere alle sparepengene i et selskap du håper/tror at skal øke mye er ikke lurt. Det er ingen grunn til å ta unødvendig høy risiko. En godt diversifisert portefølje av billige aksjefond som gires opp er det du trenger. Det finnes selvfølgelig andre måter å spare opp mye penger på kort tid som utleievirksomhet eller annen type forretningsdrift. Det vil innebære høy risiko og lånefinansiering. Disse to elementene kommer en ikke utenom hvis en skal tjene mye på kort tid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *