Nå går det i pluss

Jeg har sjekket mitt pensjonskapitalbevis (PKB) hos Nordnet i dag. Nå er saldoen høyere enn ved nyttår. Det er første gang etter kursfallet i februar/mars.

Avkastningen hittil i år er 0,05 %. Det tilsvarer 0,11 % årlig nominell rente.

Dette bekrefter det jeg egentlig vet. Markedet tar seg opp igjen.

Jeg skal ikke trekke for store konklusjoner av en slik kort periode, men det tjener som en bekreftelse på det jeg egentlig vet.

Kjøper du enkeltaksjer kan du oppleve at et selskap går nedenom og hjem. Et selskap kan også falle 50 % for så å ikke gi noe mer enn 8-10 avkastning årlig. Da vil det ta lang tid før du er i pluss.

Det er derfor en vesentlig forskjell på det å investere bredt og det å ha en smal portefølje.

Nikkei 225 indeksen nådde sitt høysete nivå i 1989 før kursfallet. Den har ennå ikke tatt seg opp igjen.

Det med at markedet alltid tar seg opp igjen gjelder bare hvis du investerer veldig bredt. Du har overhode ingen slik garanti hvis du velger bare en sektor, en region eller investerer i enkeltaksjer.

Dette illustrerer en av hovedforskjellen på en veldiversifisert portefølje og de som forsøker å treffe riktig sektor eller selskap.

Det har blidt hevdet at en bør selge taperne og beholde vinnerne. Det baserer seg på at det som går bra vil fortsette med og at det som går dårlig er på vei ut. det kan kanskje fungere i forhold til enkelt aksjer, men ikke i forhold til fond. Et fond som historisk har gjort det bra vil ikke nødvendigvis fortsette å gi god avkastning..

Vil du ha en portefølje som med rimelig sikkerhet tar seg opp igjen etter et fall må den være spredt bredt. Det betyr at investeringene må fordeles på mange selskapet, men også regioner og sektorer. Det skader heller ikke å ha litt i andre aktiva enn aksjer. da har du noe som kan brukes til å kjøpe aksjefond når børsene stuper.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *