Nordnet innfører ny prismodell på fond

Fra 1. september gjør Nordnet store endringer i prisene på fond. Returprovisjon Nordnet får betales ut til kundene. Samtidig tar Nordnet en plattformavgift.

Den nye prismodellen gjelder fond på alle kontotyper, aksje- og fondskonto, aksjesparekonto, investeringskonto, IPS og pensjonskapitalbevis.

Dette er i prinsippet det samme som Sbanken gjorde tidligere.

Nordnet har en annen måte å beregne sine avgifter på. For aksjefond tar Nordnet en avgift på 0,3 % for saldo inntil 500.000, 0,25 % for saldo fra 500.000 til 10 millioner og 0,15 % på saldo over 10 millioner.

For rentefond er avgiften 0,15 % for saldo inntil 5 millioner og 0,05 % på alt over 5 millioner.

Når Nordnet beregner saldo summeres alt av fond uavhengig av kontotype.

Nordnet har noen indeksfond uten forvaltningshonorar og de innfører fire nye slike fond. Plattformavgiften vil også gjelde slike fond.

Konsekvensen av dette blir at de dyreste fondene blir betydelig billiger. De billigste fondene vil bli litt dyrere.

Etter denne endringen vil de billigste fondene koste mer hos Nordnet enn Sbanken. Sbanken tilbyr ikke investeringskonto, som er gunstig for rentefond. Sbanken tilbyr heller ikke belåning av aksjefond. Dersom du ikke trenger belåning eller rentefond vil Sbanken være best på billige fond.

Nordnet er litt billigere på dyre aksjefondfond hvis du har saldo på over 500.000.

Mange vil nok vurdere å flytte ut fra Nordnet. Selv har jeg vurdert å flytte pensjonskapitalbeviset til KLP. De tar et forvaltningshonorar på 0,4 %. Men jeg kommer litt bedre ut hos Nordnet, spesielt hvis jeg flytter over til de nye fondene de tilbyr.

Et problem med det Nordnet og Sbanken gjør er at det blir mer komplisert for kundene. Prisen på et fond vil varere avhengig av hvor du kjøper det. Du kan bli nødt til å splitte investeringene mellom flere forskjellige institusjoner. Du kan også bli nødt til å flytte beholdningen når prisene endres. Flytting vil medføre kostnader, venting og mye styr.

Det er bare de som investerer i dyre fond som kommer bedre ut. Vi andre får samme eller høyere pris og et mer uoversiktlig marked.

Det blir hevdet at rådgivningen nå blir mer nøytral siden inntektene ikke vil v ære avhengig av hvilke fond du investerer i. Det er en sannhet med modifikasjoner. Både Nordnet og Sbanken har to forskjellige gebyrsatser. De vil dermed tjene mer hvis du velger det som er dyrest. De vil selvfølgelig anbefale å invester i de fond de selger selv om andre pengeplasseringer kunne vært bedre.

Du kan bruke penger på å nedbetale gjeld, kjøpe utleiebolig, stare egen virksomhet eller investere i fond som selges et annet sted.

De er fondsselgere, ikke uavhengige økonomiske rådgivere. Be dem gjerne om informasjon om de fond de selger, men la ikke disse fondsselgerne styre økonomien din.

Vi går tydeligvis i retning av mer konkurranse, med lavere gjennomsnittspriser og bedre tilbud, men også et mer uoversiktlig marked.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *