Endringer i min portefølje

Som følge av endringer i Nordnets prismodell for fond gjør jeg noen endringer.

Jeg har et pensjonskapitalbevis med følgende fordeling:

KLP Obligasjon Global II 10,6 %
Fondsfinans Kreditt 9,4 %
Alfred Berg Indeks Classic 9,3 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,3 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19,8 %
DNB Global Indeks 41,6 %

Jeg har lagt inn en bytteordre der Alfred Berg Indeks Classic blir flyttet til Nordnet Indeksfond Norge. Alfred Berg Indeks Classic følger hovedindeksen på Oslo børs, mens Nordnet Indeksfond Norge følger OBX- indeksen.

Forskjellen mellom disse to fondene er at Alfred Berg Indeks Classic følger en litt bredere og muligens mer likvid indeks, mens Nordnet Indeksfond Norge er et gratisfond. Jeg var usikker på hvilket fond jeg skulle velge og fordelte dermed pengene likt mellom disse to.

Fra 1 september bytter jeg alle indeksfond til Nordnets gratisfond og ser ikke poenget med å la Alfred Berg Indeks Classic bli igjen. Det er lite poeng i å fordele investeringen på to forholdsvis like fond.

1. september tilbyr Nordnet fire nye fond:

Nordnet Indeks Global (følger MSCI World Index)
Nordnet Indeks USA (følger S&P 500 Index)
Nordnet Indeks Europa (følger MSCI Europe Index)
Nordnet Indeks Emerging Markets (følger MSCI Emerging markets Index)

Jeg kommer da til å bytte ut KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II og
DNB Global Indeks med Nordnet Indeks Emerging og Nordnet Indeks Global.

Jeg har et tom aksjesparekonto hos Nordnet, med innvilget kredit. Når jeg begynner å investere i fond i juli kommer jeg til å utnytte kreditten. Dersom jeg skal investere i indeksfond uten å gire, f.eks når kredittgrensen er nådd, gjør jeg det utenfor Nordnet.

Skal jeg få en avkastning som monner må jeg gire investeringer. Det er bare belåning og Mini Futures som er aktuelt. Det vil fortsatt skje gjennom Nordnet.

Jeg kommer også til å ha noe investeringer uten giring. Det vil b li brukt til å parkere gevinst og for å ha noe midler klart i tilfelle børskrakk.

Jeg ser av kommentarene på Shareville at mange vil flytte porteføljen til andre leverandører. Jeg kommer fortsatt til å bruke Nordnet der de er best.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *