Nye regler for uførepensjon i SPK

Fra 1. januar er det nye regler om uførepensjon i SPK. De innfører nå det de kaller påslagsmodell. Det betyr at uførepensjonen beregnes uavhengig av det du får fra NAV. Tidligere var uførepensjonen fra SPK 66 % av lønnen. Fikk en uførepensjon fra NAV  ble disse pensjonene samordnet slik at en typisk fikk en pensjon på 66 % av lønnen pluss 22.000 kr. Uførepensjon i NAV gir relativt mye til de med lav inntekt og mindre til de med høy inntekt. For å komme opp i 66 % totalt betalte SPK en høyere pensjon til de med høy inntekt siden de får betydelig mindre hos NAV. Med påslagsmodellen har dette prinsippet blitt videreført.

Regler og eksempel hentet fra nettsidene til SPK:

Hvis du har tapt hele inntektsevnen vil full pensjon bli summen av

  • 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G) Grunnbeløp Grunnbeløpet i folketrygden, som vi ofte kaller G, justeres en gang i året og er 88 370 kroner per 01.05.2014. Mer om grunnbeløp (G) lukk
  • 3 prosent av pensjonsgrunnlaget Pensjonsgrunnlag Pensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekten det er trukket pensjonsinnskudd av og som pensjonen skal beregnes ut fra. Mer om pensjonsgrunnlaget lukk opp til 6 G
  • 69 prosent av pensjonsgrunnlaget mellom 6 og 12 G

Eksempel

Hanne er innvilget 100 prosent uførepensjon fra Statens pensjonskasse. Hun har arbeidsavklaringspenger fra NAV. Lønnen er 500 000 kroner og opptjeningstiden er 30 år.

Hannes pensjon blir:

  • 25 prosent x 88 370 kroner = 22 093 kroner
  • 3 prosent x 500 000 kroner = 15 000 kroner
  • Sum                                    = 37 093 kroner

Pensjonen fra Statens pensjonskasse blir 37 093 kroner per år – eller 3 091 kroner per måned. Pensjonen blir utbetalt i tillegg til ytelsen fra NAV.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *