Oslo børs ned 2,64 %

Oslo børs sluttet med nedgang på 2,64 % i dag. Indeksen ligger nå 2,92 % lavere enn ved nyttår. Det er ned 15,58 % i forhold til årsbeste. Dette er en kraftig nedgang. Men børsene steg mye i 2013 slik at dette fremdeles er et høyt nivå. Jeg vet ikke om bunnen er nådd, men mener at det kan være gunstig for en langsiktig investor å gå forsiktig inn nå. Det er vanskelig å treffe bunnen. Men du trenger ikke treffe bunnen for å øke avkastningen. Du kan øke avkastningen ved å kjøpe litt mer når kursene er relativt lave. Det blir pekt på uroen i forholdet Ukraina/Russland som en forklaring. Det er ikke noe som løses over natta, men det blir ikke en permanent tilstand. Kutt i gassleveringer til Europa vil ikke nødvendigvis slå negativt ut for en oljenasjon som Norge. Frykten for ebola kan kanskje slå negativt ut for reise og turisme, men det er heller ikke noe som blir permanent. Jeg utelukker ikke at problemene kan fortsette en tid, men det går over. Skal man gå inn nå må en bestemme seg for å holde på investeringene til det er over og tåle å se at kursene eventuelt fortsetter å falle.