Restriksjoner på boliglån gir høyere husleie

Bankene er nå pålagt å stille krav om 15 % egenkapital ved kjøp ev bolig. Det blir hevdet at dette vil føre til lavere boligpriser. Det ingen har nevnt er virkningen dette har på leiemarkedet. Dersom folk må leie boligen lenger før de får spart opp egenkapital så vil det gjøre det vanskeligere å komme inn på leiemarkedet for de som flytter hjemmefra og skal etablere seg. Det blir et press på leiemarkedet som logisk vil føre til høyere husleie. Isteden for høye boligpriser med tilsvarende mye gjeld og store avdrag blir folk nødt til å betale mer i husleie. Så kan en lure på om ikke en slik økning av husleiene kombinert med eventuelt lavere boligpriser vil gjøre det mer attraktivt å kjøpe boliger for utleie og mer attraktivt å leie ut boligen fremfor å selge. Jeg kan derfor ikke forstå hvordan noen kan tro at det blir mindre etterspørsel etter boliger ved å flytte folk over på leiemarkedet. Boliger som leies ut blir tatt ut av det ordinære salg/kjøpe markedet slik at økt utleie fører til at færre boliger blir lagt ut for salg. Sammen med økt kjøp av boliger til utleie kan ikke jeg se at dette gir lavere boligpriser. Den boligen du bor i må du enten kjøpe selv eller noen andre må kjøpe den og så leie ut til deg.

Det har også blitt hevdet at disse nye reglene vil forhindre at folk får store gjeldsproblemer. Jeg har tidligere uttrykt tvil til den påstanden. For å redusere gjeldsproblemene er det den dyre usikrede gjelden som er problemet. Jeg har satt opp en liste over enkle tiltak som kan redusere slike problemer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *