Resultatet av lokale lønnsforhandlinger

Ved Universitetet i Oslo har det vært lokale lønnsforhandlinger nå i oktober. I dag er resultatet klart. Jeg fikk ingen ting. Det var skuffende, men skyldes nok at jeg fikk en grei økning i fjor og året før.

Det som er viktig er å bruke de muligheter som finnes til lønnsøkninger. Blir du hengende igjen kan det fort ta lang tid å få det rettet opp og du risikerer å tape mye penger. Det er flere muligheter til å fastsette lønn. Lønnen fastsettes når du blir ansatt. En god lønn fra starten vil gi deg mer penger, men også være styrende for senere lønnsutvikling. I staten er det flere muligheter til justering av lønn. Lønnen kan justeres etter 12 måneders tilsetting eller ved ny arbeidsavtaler. Du kan også kreve høyere lønn hvis det er skjedd omorganisering eller vesentlige endringer i arbeidsoppgaver. Tariffavtale inngås for to år av gangen. Da vil det normalt bli avsatt noe penger til lokale forhandlinger. Det kan også forekomme lokale forhandlinger i et mellomoppgjør.

Det er ingen automatikk her slik at du må selv aktivt fremme krav for å få noe. Det eneste råd jeg har er å fremme krav hver eneste gang det er lokale forhandlinger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *