Resultatet av lønnsforhandlinger

Lønnsforhandlingen for 2019 er godt i gang.

LO og NHO er ferdige. Lo-Stat og Spekter er ferdige med A delen.
I staten er forhandlingsfristen 30. april.

Hovedtrekkene er at det blir en generell økning av kjøpekraften og ekstra tillegg til lavtlønnede.

LO og NHO

Oppgjøret omfatter 165.000 LO-medlemmer. Den økonomiske ramma er på totalt 3,2 prosent.

Alle får 2,50 kroner mer per time. Det tilsvarer 4875 krone i året.
Lavtlønte får et ekstra tillegg på to kroner per time som tilsvarer 3900 kroner i året.

Lavtlønte får med dette en lønnsøkning på 4,50 kroner per time. Det tilsvarer 8775 kroner i året.

LO Stat og spekter

Forhandlingene i Spekter-området går over flere etapper. Det er nå blitt enighet i de sentrale forhandlingene, den såkalte A-delen. Dette omfatter 55.000 LO-medlemmer. Neste steg er forhandlinger på den enkelte virksomhet (B-delen). For helseforetakene føres det egne forhandlinger i neste etappe.

Alle får et sentralt tillegg på 4.875 kroner. Medlemmer som tjener 430.221 eller mindre får 3.900 kroner ekstra.

Jeg er ansatt i Staten og må vente til de blir ferdige 30 april. Jeg regner med at det vil bli noe tilsvarende resultat. Det betyr en ramme på rundt 3 %. jeg regner med at det vill legges opp til økning av kjøpekraft og tillegg for lavtlønnede.

Det som for meg vil være avgjørende er om alt blir gitt som sentrale tillegg fra 1. mai, eller om noe vil bli forhandlet om lokalt.

Jeg tviler på om alt vil bli gitt ved sentrale forhandlinger. Slik jeg har forstått det så vil arbeidsgiver ha alle forhandlingene lokalt.

I Staten er det også to tariffavtaler. En for YS/Unio/LO og en for Akademikerne. Motstanden mot lokale forhandlinger er betydelig svakere hos Akademikerne. Det kan gjøre det lettere for Staten å få gjennomslag for en stor pott til lokaleforhandlinger.

Ved lokale forhandlinger vet jeg ikke om jeg får noe eller hvor mye det blir.

Det later til å værer mer penger som skal fordeles nå enn tidligere. jeg regner med at jeg får noe økning. jeg regner også med at noe av potten fordeles sentralt.

Avklaring får jeg ikke før tidligst i mai.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *