Selge fond nå eller vente?

Nå som det er vedtatt skatteendringer er et spørsmål om det er lurt å selge aksjer og aksjefond nå før skatten går opp.  Jeg er helt uenig i at det er lurt. Fordelen av å utsette skatten et eller flere år er mer enn nok til å veie opp den økte skatten.

Dersom du vurderer å selge nå bare for å realisere gevinst betyr det at pengene må flyttes over i alternativer du ellers ikke ville ha valgt. Dette er alternativer du mener er dårligere fordi de har for lav forventet avkastning, for høy risiko, dårlig likviditet eller andre svakheter. Ved å flytte over i disse investeringene kommer du dermed dårligere ut. Tapet kan begrenses ved raskt å flytte tilbake til de opprinnelige investeringen, men et tap blir det. Du vil uansett i en periode sitte med pengeplasseringer som ikke er slik du mener det optimalt bør være.

Spørsmålet blir da om denne ulempen kan oppveies av å betale litt lavere skatt på gevinster i år.

Selger du i år må du betale 28,75 % skatt av gevinsten. Det får du på skatteoppgjøret i juni 2017. For å unngå renter så bør du betale inn skatten 31. mai 2017. Selger du i 2017 betaler du 29,76 % skatt vet skatteoppgjøret i juni 2018. For å unngå renter må dette betales senest 31. mai 2018. Har du en gevinst på 100 kr kan du dermed velge mellom å betale 28,75 kr i skatt 31. mai 2017 eller 29,76 kr 31 mai 2018. det tilsvarer en årlig rente etter skatt på 3,51 %. Eller for å si det på en annen måte: Du kan velge mellom å betale 100 kr til kemneren i 2017 eller 103,51 kr et år senere.

Det er ikke vanskelig å finne investeringer som gir høyere avkastning enn dette etter skatt. Forventet avkastning i aksjemarkedet er typisk 8-10 %. Selv om en trekker fra skatt og forvaltningshonorar kommer en bedre ut enn 3,51 %

For de som sparer langsiktig er det ikke et valg mellom å betale skatt nå eller om ett år. Da er valget om en vil betale skatt nå eller vente i mange år.

Har du et aksjefond du har tenkt å beholde i 20 år kan du selge nå for så å kjøpe deg inn igjen etter en stund og selge om 20 år. Det du oppnår med det er å betale skatt i år for gevinster du har hittil slik at det blir litt mindre skatt å betale når du selger fondet om 20 år. I praksis betyr dette at du betaler 100 kr til kemneren 31. mai 2017 for å slippe å betale 103,51 kr om 20 år.

Det er to forhold jeg ikke har tatt med her. Det ene er skjermingsrenten, det andre er formueskatten.

Skjermingsfradraget for 2016 får du for de aksjer og aksjefond du eier 31.12.2016. Det gjør det enda mer gunstig å vente med å selge.

Ved å selge nå må du betale inn ekstra skatt i 2017. Det gjør at du blir litt fattigere og dermed får mindre formueskatt i 2017. Men det er lite du sparer.  For hver hundrelapp i skattepliktig gevinst betaler du 28,75 kr i skatt og sparer dermed 0,24 kr i formueskatt i 2017. Det skal ikke mye avkastning til på de 28,75 kr for å veie opp dette. Et annet poeng er at de fleste ikke betaler formueskatt.

En oppsummering av fordelen ved ikke å selge

  1. Du beholder en portefølje som du mener er optimal.
  2. Du får utsatt skatt.
  3. Du får et år til med skjermingsfradrag.

Mitt poeng er ikke at du nødvendigvis skal beholde de investeringene du har, men at det å selge bare for å spare skatt ikke er lurt. Sitter du med en ideell portefølje er det dumt å ødelegge den for lengre eller kortere tid bare fordi skattereglene endres.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *